​​​​​​​​​​​​​​​​​​​פרסומים

אקדמיים  ומקצועיים    

(מבחר)     

1,2,3,4,5,6,7,8,9,ע10,11,12,

13,14,15,16,17,18,

ארבעים שנות ניסיון אקדמי ומעשי

 ניצב משנה בדימוס, לשעבר ראש יחידת הפסיכולוגיה וכל פעילויות הפוליגרף במשטרת ישראל- מעבדות הפוליגרף, ביה"ס לפוליגרף ויחידת המחקר.        הוראה ומחקר באוניברסיטאות

תל אביב - פסיכולוגיה, ומשפטים; ובר אילן - קרימינולוגיה

​​​​                                             אבגן - דר' אביטל גנתון, פסיכולוג  

                                            מומחה לפוליגרף ושיטות אחרות להערכת מהימנות   

AV-GN    Dr' Avital Ginton, Polygraph, Applications & Research                                                      אבגן   דר' אביטל גנתון,   פוליגרף, יישומים ומחקר
  90 Ha-Hashmonayim st. Tel-Aviv, Israel                                                                                                                                                          החשמונאים 90  תל אביב

  Phone: +972.544336296                                                                                                                                                                                          054 4336296
 E- mail: 
ginton@zahav.net.il                                                                                                                                                                ginton@zahav.net.il                                                                                                                                        

    

פוליגרף לבירור חשד 

 פוליגרף לאימות גירסה 

   פוליגרף ​דו-צדדי לבירור גירסאות נוגדות 

בדיקות אישות 

בדיקות לבימ"ש ובתי דין 

בדיקות חוזרות 

בדיקות במסגרת בוררות 

:בדיקות תעסוקתיות 

   קבלה לעבודה      

תקופתיות      .